Меню Затваряне

Gemini Creative Premium

Конфигурация за по-големи фабрики, които произвеждат големи количества облекла за трети страни или техни собствени колекции.

Тази ситема се препоръчва за фирми, които извършват CAD услуги за дизайнери и оптимизиране.

Софтуерен пакет:

Gemini Pattern Editor

Gemini Cut Plan

Gemini Nest Expert

Gemini Plotter Spooler

Хардуер:

Компютър работна станция за дизайнери

Компютър работна станция за
автоматично оптимизиране

Плотер FlexiJet 180

Дъска за дигитализиране 90 х 120