Меню Затваряне

Хартия за кроялните

/0491/ CV Неподл. 60 хартия плотер
/0491/ Неподл. 50 хартия плотер
/0451/ PLAIN PLOTTER 50 Хартия неподлепваща
/0491/ PLOTTER ECO Неподлепваща хартия плотер
/0401/ TI Хартия плотер неподлепваща
/0491/ TI Хартия плотер неподл.
/0402/ HM Т/А Хартия плотер подлепваща
/0402/ HM 240 Хартия плотер подлепваща
/0452/ HM LIGHT 50 Хартия плотер подлепваща
/0492/ HM 700 Хартия плотер подлепваща
/0452/ HM PLOTTER 55 Хартия подлепваща
/0452/ HM PLOTTER 60 Хартия подлепваща
/0492/ PLHS12S Хартия плотер подлепваща
/0458/ PLAIN DESIGN 50 Хартия печат неподлепваща
/0458/ HM DESIGN 60 Хартия печат подлепваща
/0408/ PR UM Хартия печат неподлепваща
/0408/ PR HM 150 Хартия печат подлепваща
/0409/ V4 Хартия хелиограф неподлепв.
/0409/ V4 HM 240 Хартия хелиограф подлепв.
/0410/ 3FF HM 100 152 Хартия 3 копия подлепв.
/0410/ 3FF HM 100 162 Хартия 3 копия подлепв.
/0411/ PL 030 145 Пластика плотер
/0411/ PL 050 Пластика лист 100×135
/0493/ Подложна 70 хартия
/0493/ Подложна крафт 70 хартия
/0493/ UN ECO Хартия подложна
/0403/ UN 100 Хартия подложна
/0494/ Перфорирана 70 хартия
/0494/ Перф. крафт 70 хартия
/0494/ Перфорирана 45 хартия
/0494/ PI Хартия перфорирана
/0405/ CO Фолио 15MY; 20MY; 25MY; 30MY
/0497/ PI Хартия разделителна
/0497/ CR Хартия разделителна
/0406/ 100 Картон 300гр икон.
/0406/ 100 Картон 300гр гланц. икон.
/0496/ KL 03 Картон 300гр
/0406/ BI 100 Картон 400гр
/0406/ COLORKRAFT 02 150 Картон 175гр
/0406/ LASER 170 Картон 280гр
/0406/ T 04 100 Картон 400гр
/0496/ T 05 100 Картон 500гр